Cách chơi cờ vua thắng nhanh – bẫy thắt cổ vua

Th10 1, 2015
Cách chơi cờ vua
213 75

Chào các em, trong bài viết này Cô giáo Nhân Mã sẽ hướng dẫn các em cách chơi cờ vua thắng nhanh với BẪY KHAI CUỘC TRONG CỜ VUA – BẪY THẮT CỔ VUA. Khá là hấp dẫn đó nhe, các em đừng bỏ lỡ nước nào đấy!

Trong phần hướng dẫn này, khác với bài hướng dẫn cách chơi cờ vua thắng nhanh trong 4 nước lần trước, bên cờ đen sẽ là bên đặt bẫy cờ trắng mặc dù mất lợi thế do đi sau một nước.

Bẫy khai cuộc trong cờ vua – BẪY THẮT CỔ VUA

BẮT ĐẦU

#1.  Lượt đi thứ  1 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Tốt nằm trước vua sẽ tiến lên 2 ô nằm ở vị trí E4

Bên đen: Tương tự tốt đen tiến tới vị trí E5 như các kiểu khai cuộc thường lệ.

bay khai cuoc trong co vua

#2. Lượt đi thứ 2 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Mã trắng từ ô G1 sẽ tiến lên ô F3

Bên đen: Tương tự Mã đen từ ô B8 tiến lên ô C6

bay khai cuoc trong co vua

#3. Lượt đi thứ 3 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Tượng trắng từ F1 sẽ nhảy lên ô C4 nhằm chiếm vị trí trung tâm

Bên đen: Mã đen từ vị trí ban nãi ở ô C6 tiến ô D4, đây là một nước đặt bẫy của bên đen, giả vờ lơ là cảnh giác cho mã trắng ăn tốt ở vị trí E5.

bay khai cuoc trong co vua

#4. Lượt đi thứ 4 của bẩy thắt cổ vua

Bên trắng:  Bên trắng trúng kế của bên đen, di chuyển mã từ ô F3 tiến đến ăn tốt ở ô E5. Nghĩ mình chẳng những đã lời quân mà còn có thể tiếp tục đưa quân mã xuống ô F7 ở nước cờ sau để bắt đôi quân hậu và quân xe dưới sự bảo vệ của quân tượng đang năm ở ô D4.

Bên đen: Bên đen đi hậu từ ô D8 đến ô G5 cứ như đang chạy khỏi đòn bắt của quân MÃ trắng đồng thời tấn công đe dọa lại quân mã trắng (E5) và quân tốt (G2) và thả cho mã ăn tốt đen ở ô F7 một cách bất đắt dĩ, nhưng thật ra đang dần đưa đối phương vào bẫy.

bay khai cuoc trong co vua

#5. Lượt đi thứ 5 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Bên cờ trắng lúc này đang cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, một đường đưa Mã đánh xuống ăn tốt ở ô F7, đồng thời tiếp tục bắt đôi quân xe và hậu của bên đen và nắm chắc rằng sẽ ăn được xe ở ô H8

Bên đen: Bên đen đưa Hậu từ ô G5 trực tiếp ăn xuống tốt trắng ở ô G2 đồng thời bắt xe trắng ở H1.

bay khai cuoc trong co vua

#6.1. Lượt đi thứ 6 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Trước đòn tấn công quá bất ngờ của quân hậu, cờ trắng bối rồi và chạy xe từ H1 về F1

Bên đen: Thừa thắng xong lên, hậu đen ngược về tốt ở ô E4, chiều vua trắng.

bay khai cuoc trong co vua

#7.1. Lượt đi thứ 7 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Trong tình trạng vua đang bị chiếu, bên cờ trắng rút tượng từ ô C4 về ô E2 để đỡ, nhưng không ngờ đó lại đó lại nước  đi vô cùng sai lầm, do tiếc quân hâu, nên đó đã trở thành nước đi cuối cùng của cờ trắng.

Bên đen: Thấy đối phương đã hoàn toàn rơi vào bẫy mà mình vạch ra, bên đen thúc mã đang nằm ở ô D4 tiến đến ô F3 và chiếu hết cờ.

bay khai cuoc trong co vua

Tình huống 2: Bẫy khai cuộc trong cờ vua – BẪY THẮT CỔ VUA

cách chơi cờ vua thắng nhanh với bẫy khai cuộc trong cờ vua – bẫy thắt cổ vua này, vẫn còn một tình khác có thể xảy ra bắt đầu ở nước cờ thứ 6.

#6.2. Lượt đi thứ 6 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Khi bị hậu đen bát xe ở vị trí H1 của mình, bên trắng đồng ý đổi quân, tiếng mã từ ô F7 ăn xuống xe H8.

Bên đen: Hâu đen ăn xe ở H1 đồng thời chiếu vua trắng.

cách chơi cờ vua thắng nhanh với bẫy khai cuộc trong cờ vua

#7.2.  Lượt đi thứ 7 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Tượng trắng rút từ ô C4 về ô F1 để bảo vệ vua khỏi hậu của đối phương.

Bên đen: Hậu tiếp tục tấn công, ăn ngược về tốt trắng đang nằm ở ô E4, đồng thời chiếu vua lần nữa.

cách chơi cờ vua thắng nhanh với bẫy khai cuộc trong cờ vua

#8.2. Lượt đi thứ 8 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Lần nữa trắng đi tượng từ F1 lên vị trí E2 để bảo vệ vua.

Bên đen: Lần này, bên đen thúc mã từ vị trí D4 ăn xuống tốt ở C2 đồng thời tiếp tục chiếu vua trắng.

cách chơi cờ vua thắng nhanh với bẫy khai cuộc trong cờ vua

#9. Lượt đi thứ 9 của bẫy thắt cổ vua

Bên trắng: Lần này đã không quân cờ nào có thể đỡ cho mình, Vua trắng đành chạy từ ô E1 sang ô F1.

Bên đen: Bên trắng “Chạy trời không khỏi nắng”, lần nữa bên đen đưa hậu từ ô E4 xuống ô F1 đồng thời chiếu hết cờ.

cách chơi cờ vua thắng nhanh với bẫy khai cuộc trong cờ vua

Trên đây là hướng dẫn cách chơi cờ vua thắng nhanh với bẫy khai cuộc trong cờ vua – BẪY THẮT CỔ VUA. Sẽ rất tuyệt vời nếu các em nắm được cách các chiếc bẫy vận hành và áp dụng vào thi đấu. Nếu còn gì không rõ các em có thể để lại phản hồi, Cô Giáo nhân Mã sẽ giải đáp nhanh nhất có thể!

Tuy nhiên, để được học thêm nhiều đòn chiến thuật hay, các em có thể đến các trung tâm cờ vua vào thời gian rảnh để tăng cường khả năng chiến đấu của mình và được đọ sức với nhiều “cao thủ” hơn. Chúc các em chời cờ vui vẻ nhé!

hoc chơi cờ vua ở đâu tốt nhất HCM

Cô Giáo Nhân Mã

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *